All About Today World Today

Pregledi koje možete obaviti u prostorijama medicine rada

Feb 25

Zasigurno ste barem jednom do sada trebali otići do medicine rada i napraviti neki od liječničkih pregleda. Bilo da ste išli u instituciju koja je državnom vlasništvu ili pak, u neku privatnu ordinaciju. 

Medicina rada najjednostavnije se može objasniti kao grana medicinske djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolišnih čimbenika (npr. razne kemikalije, buka, vibracije, elektromegnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno (svakodnevnim radom) izložena. Liječnici specijalisti medicine rada su također osposobljeni za preventivne preglede djelatnika kao i za dijagnostičke postupke za profesionalne bolesti.

Svaki od djelatnika koji radi u nekoj od medicina rada dostupnih na tržištu, profesionalac koji je dužan na svojem radnom mjestu provoditi dobru praksu koja pridonosi zdravlju i zaštiti zajednice i okoliša. Svi spomenuti djelatnici slijede učenu doktrinu, naravno uz profesionalno uvažavanje svakog pojedinca, odnosno pacijenta koji dođe na pregled. Uvažavaju njegovo dostojanstvo, te promiču najviša etička načela koja su možemo reći, zapravo sastavni dijelovi ove dužnosti. Integritet djelatnika i njihova nepristanost neizostavni su dio obavljanja ove vrste posla.

medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpeg (2250×1500)

Liječnički pregledi koji se obavljaju u sklopu medicine rada su: pregledi vozača, pregledi djelatnika, pregledi čuvara i zaštitara, pregledi za nošenje oružja, psihološko testiranje, pregledi za tečaj prve pomoći, pregledi za rad na računalu, pregledi za upise u srednje škole i fakultete. Neke od medicinskih ustanova na tržištu, uz prethodno spomenuto nude i preglede povodom otvaranja obrta, pregledi sudskih vještaka, preglede za vatrogasce i preglede za rad u zoni ionizirajućeg zračenja.

Kada je riječ o javnim i privatnim institucijama medicine rada, često se ljudi pitaju gdje je bolje otići, obzirom da se jedne plaćaju, dok drudge bivaju pokrivene od strane Hrvatskog Zavoda za Zdravstveno osiguranje. Nažalost, crno-bijeli odgovor na ovo pitanje nemamo, ali svakako vam možemo pomoći da dođete do vlastitog odgovora navođenjem njihovih prednosti i eventualnih nedostataka.

Najveća prednost državne medicine rada je što je pregled besplatan, odnosno pokriva ga zdravstveno osiguranje. Međutim, ukoliko ste osoba koja ne voli čekati u redu, niti čekati da uopće dobije termin pregleda, svakako bi bilo dobro da razmislite i o privatnoj soluciji. Naime, privatne medicine rada vrlo često imaju potpisane ugovore s poslodavcima- stoga ne morate uvijek vi plaćati pregled (ovisno naravno o njihovim uvjetima rada), ali je najveća prednost što nema nikakvog čekanja u redu. Jako brzo možete biti naručeni na potrebni pregled, a jednako tako obavljate ga točno onda kada ste i naručeni, te ne morate razmišljati hoćete li nakon pregleda stići obaviti sve ono što još trebate u danu.

Pregledi koji se obavljaju na medicinama rada prijeko su potrebni upravo kako biste vi i svaki djelatnik, posebno na specifičnim djelatnostima, svoje radne zadatke mogli obavljati efikasno i prije svega sigurno za vaše, ali i zdravlje vaših suradnika. Na taj način i vi i poslodavac ste sigurni kako nema nikakvih poteškoća u obavljanju vaših svakodnevnih radnih zadataka. Osim toga, liječnički pregledi osim prije zapošljavanja, također se mogu obavljati i periodično, odnosno po potrebi- ukoliko je priroda posla takva da vam se vaše zdavstveno stanje može pogoršati- kao što je to u primjeru poslova koji zahtjevaju višesatni rad na računalu.